KUALA LUMPUR, 28 SEPTEMBER 2016 – Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) ke-16 bertempat di auditorium Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Pada AGM kali ini, CFM membincangkan pelbagai kaedah untuk mempertingkatkan pemerkasaan pengguna dalam perkhidmatan komunikasi dan multimedia.

Bagi tahun 2015/2016, CFM telah mengambil langkah untuk mengukuhkan pengurusan dan penyelesaian aduan dengan memperkenalkan MY Mobile Rights iaitu aplikasi penyampaian aduan telekomunikasi sehenti pertama di Malaysia. Aplikasi mudah alih ini menjadi saluran tambahan yang penting kepada pengguna untuk memudahkan mereka melaporkan aduan mengenai perkhidmatan komunikasi dan multimedia hanya melalui telefon pintar.

“Pada tahun 2015, sebanyak 97% aduan dapat diselesaikan oleh CFM manakala baki 3% aduan dapat diselesaikan pada suku pertama tahun 2016. Aplikasi mudah alih MY Mobile Rights dapat membantu memudahkan proses aduan, kerana ia menyediakan ciri-ciri mesra pengguna dan mudah dicapai oleh setiap pengguna. Jabatan Pengurusan Aduan dan Pematuhan CFM sentiasa bekerjasama dengan semua penyedia perkhidmatan bagi memastikan semua aduan-aduan pengguna dapat diselesaikan dalam tempoh masa seperti yang telah ditetapkan di dalam Kod Amalan Am Pengguna untuk Industri Komunikasi dan Multimedia Malaysia (GCC),” kata Pengerusi CFM, Megat Ishak Maamunor Rashid.

JUMLAH ADUAN DITERIMA CFM

20164,748Sehingga Ogos 2016
20157,326

Meningkat 6.11%

· 97% aduan selesai pada 2015 · 3% aduan selesai pada suku pertama 2016
20146,904

Pengerusi CFM dalam ucapannya di mesyuarat tersebut turut mengumumkan sebanyak 4,748 aduan telah diterima CFM sehingga Ogos tahun ini melalui pelbagai saluran aduan CFM seperti:

PORTAL ADUAN CFM (CoP)

www.complaint.cfm.org.my

HOTLINE

1 – 800 – 12 – 2222

EMEL

complaint@cfm.org.my

APLIKASI MUDAH ALIH

Muat turun aplikasi “MY MOBILE RIGHTS” di Google Play Store

PEJABAT

CFM

MALAYSIAN COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA COMMISSION (MCMC) OLD BUILDING, OFF PERSIARAN MULTIMEDIA, JALAN IMPACT, 6300 CYBERJAYA, SELANGOR

Selepas meneliti rekod aduan yang diterima CFM pada tahun 2015, Pengerusi menekankan: “Kami telah mencapai prestasi ini pada tahun 2015 namun pada masa yang sama akan menambah baik jangka masa untuk menyelesaikan 100% aduan yang diterima pada tahun 2016. Menyedari cabaran yang dihadapi oleh pengguna komunikasi dan multimedia di Malaysia, pihak kami akan menyediakan platform pengurusan aduan yang terbaik kepada pengguna.”

Antara perkara yang dibincangkan oleh ahli-ahli CFM dalam AGM ini ialah:

  1. Meningkatkan prestasi pengurusan dan penyelesaian aduan pengguna
  2. Mengurangkan kadar masa yang diambil untuk menyelesaikan aduan dalam tempoh 30 hari bagi 95% aduan yang diterima
  3. Mempertingkatkan kesedaran pengguna dan penglibatan ahli-ahli daripada pihak pembekal dan persatuan pengguna.

CFM telah diberi mandat oleh MCMC untuk menyediakan saluran melaporkan aduan yang berkaitan dengan pengguna dan memudahkan penyelesaian aduan-aduan tersebut. CFM juga bekerjasama dengan ahli-ahli industri untuk menggalakkan amalan kawal selia kendiri melalui pembangunan amalan terbaik industri yang mensasarkan untuk mengurangkan isu-isu berkaitan pengguna.

Untuk maklumat lanjut mengenai prestasi CFM pada tahun 2015, sila rujuk Laporan Tahunan CFM 2015 di pautan berikut: www.issuu.com/cfm_agm/docs

Mengenai CFM

CFM merupakan sebuah badan organisasi bebas yang ditubuhkan pada bulan Februari 2001 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) selaras dengan keperluan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM) di Malaysia untuk melindungi hak pengguna dalam sektor tersebut dan memudahkan kawal selia kendiri industri.

CFM bukan sahaja menyediakan ruang dan saluran untuk melaporkan aduan, tetapi juga bekerjasama dengan wakil daripada persatuan pengguna, syarikat penyedia perkhidmatan dan pihak-pihak lain yang berminat bagi merangka, membangun dan menyediakan kod-kod untuk melindungi hak-hak pengguna selain mencadangkan prosedur untuk pampasan dan tindakan kepada pelanggan sekiranya terdapat pelanggaran kepada Kod Amalan Am Pengguna (GCC) untuk Industi Komunikasi & Multimedia Malaysia. Kod tersebut telah diterbitkan pada tahun 2003.

CFM juga dalam usaha untuk mempromosi dan menggalakkan perkhidmatan dan pengendalian bermutu serta berprestasi tinggi dalam industri Komunikasi dan Multimedia. Pada masa yang sama, CFM berusaha untuk meningkatkan keyakinan dan pemahaman pengguna berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan.

Pengguna yang tidak berpuas hati terhadap resolusi aduan yang telah dilaporkan kepada penyedia perkhidmatan komunikasi dan multimedia mereka, boleh mengemukakan aduan dengan melayari portal aduan CFM, www.complaint.cfm.org.my atau menghubungi talian bebas tol 1-800-18-2222. Untuk maklumat lanjut, lawati laman web CFM di www.cfm.my atau emel kepada complaint@cfm.org.my

Pegawai Perhubungan Media:

Razaleigh Zain                                                        razaleigh@cfm.my                                 019-4170766

Roharrashidah Abdul Halil                                     roharrashidah@cfm.my                         016-9642972