CYBERJAYA, 15 SEPTEMBER 2022 – Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) menyambut baik peringatan Menteri Komunikasi dan Multimedia, YB Tan Sri Annuar Musa, supaya syarikat telco perlu lebih giat menerokai semua kawasan tanpa memilih ataupun membahagikan kawasan yang mempunyai liputan yang terhad. CFM melalui ahli- ahlinya yang mewakili persatuan-persatuan pengguna di seluruh negara, akan memainkan peranan dalam usaha yang berterusan untuk meningkatkan perkhidmatan telekomunikasi negara melalui pemberian maklumbalas dan maklumat demi mendapat penyelesaian terbaik.

Pengerusi CFM, En. Muhammad Radzillah berkata sememangnya sifat pengguna dan persatuan pengguna untuk sentiasa menuntut lebih daripada yang sedia ada. Kebergantungan kepada teknologi komunikasi untuk menjalankan urusan harian, baik secara sosial atau profesional semakin meningkat dan keperluan untuk perkhidmatan yang lebih baik sentiasa diinginkan. Dengan adanya lebih banyak pembekal perkhidmatan di kawasan mereka, pengguna akan dapat memilih dan melanggan pakej yang menepati keperluan mereka pada harga yang berpatutan. Aduan yang dibuat dan panggilan untuk bertindak patut dilihat secara positif sebagai maklumbalas bagi syarikat telco untuk terus sentiasa meningkatkan dan memperhalusi perkhidmatan yang ditawarkan.

“Semata-mata kerana kami mengadu ataupun menuntut sesuatu, tidak bererti kami tidak bersyukur dan berterima kasih atas usaha kerajaan dan juga industri. Namun, jika kami diberi peluang untuk menyertai dan menjadi sebahagian daripada proses, mungkin kami dapat mewujudkan penyelesaian yang lebih baik. Sering kali kami diberitahu syarikat telco tidak memasuki ke tempat-tempat tertentu kerana tiada permintaan untuk perkhidmatan. Jangan berpandukan hanya pada statistik dan simulasi sahaja untuk membuat keputusan ini; tanya pada kami. Kami tahu akan masalah dan cabaran yang bakal dihadapi dan di mana kerana kami tinggal di tempat berkenaan dan tahu keadaan kawasan disekelilingnya; di Kelantan, di Sabah, di Kedah, dengan perspektif masing-masing. Izinkan kami untuk berkongsi maklumat yang kami ada. Jika tidak, kami tiada peluang untuk menikmati kemudahan kerana syarikat telco tiada niat untuk memasuki kawasan pedalaman atau telco akan mengalami kerugian kerana mereka menawarkan pakej yang menarik dan perkhidmatan liputan yang baik disebabkan pengguna setempat hanya memerlukan perkhidmatan yang minimum sahaja .”

En. Muhammad Radzillah turut menjelaskan bahawa setiap aduan perlu di ambil secara positif oleh semua pihak. Menerusi maklumat aduan, penambahbaikan dapat dikenalpasti, masalah dan juga kekeliruan dapat diperbetulkan atau diperjelaskan. Beliau juga menambah bahawa aduan yang dikendalikan oleh CFM berhubung dengan perkara-perkara di bawah Kod Amalan Pengguna seperti bil dan caj, penyampaian perkhidmatan dan amalan tidak adil dapat memberi gambaran tentang amalan yang tidak memuaskan bagi pengguna ataupun berpuas hati dan disamping itu, kemungkinan trend aduan baharu juga dapat dikenalpasti. Beliau juga menyatakan ia akan menjadi pembaziran jika maklumat ini tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki ekosistem komunikasi dan multimedia di negara ini.

“Selaras dengan gagasan YAB Perdana Menteri dalam membina Keluarga Malaysia bagi menyarankan untuk bersyukur, saling menghormati dan bekerjasama antara satu sama lain. Saya percaya dengan cara ini, kami akan dapat mengukuh dan meningkatkan lagi perkhidmatan telekomunikasi dan multimedia negara. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia.”

#HakAndaKeutamaanKami
#MenjuaraiPengguna
#JadilahPenggunaYangBijak

Encik Muhammad Radzillah – PEKOMA 

_____________TAMAT______________

Mengenai CFM

Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) ditubuhkan pada bulan Februari 2001 dan telah ditetapkan sebagai salah satu forum industri oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), selaras dengan Peruntukan Seksyen 189 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM). Ia menjadi salah satu platform bagi industri dan pengguna/orang awam bagi menyumbang ke arah penambahbaikan perkhidmatan dan pembangunan polisi yang lebih baik dan konstruktif. 

Peranan CFM bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat adalah untuk menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia di Malaysia dan melindungi kepentingan pengguna dengan menggalakkan etika perkhidmatan berkualiti tinggi melalui kawal selia kendiri. CFM juga menjadi pemudah cara kepada pengguna untuk melaporkan aduan tentang perkhidmatan komunikasi dan multimedia.

Jika terdapat aduan mengenai perkhidmatan komunikasi dan multimedia yang tidak diselesaikan, pengguna boleh mengemukakan aduan melalui saluran berikut:


PORTAL ADUAN

https://aduan.skmm.gov.my

(sistem bersepadu bersama MCMC)

OFFICE

Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM)

Malaysian Communications & Multimedia Commission (MCMC) Former HQ,

Jalan Impact, Cyber 6,

63000 Cyberjaya,

Selangor

 

Untuk mengetahui lebih banyak maklumat dan tip berguna, sila layari portal dan media sosial CFM:

PORTAL CFM

www.cfm.my

www.consumerinfo.my

MEDIA SOSIAL CFM

Facebook: consumer.forum.malaysia

Twitter: @cfm_malaysia

Instagram: @cfm_malaysia

Pegawai Perhubungan Media:

Dzareen Shamsir
018-200 6006