KUALA LUMPUR, 11 FEBRUARI 2016 – Jumlah aduan pengguna mengenai masalah telekomunikasi yang diterima oleh Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) merekodkan peningkatan bagi tahun 2015. Dengan pembangunan dan perkembangan industri komunikasi di Malaysia, isu-isu berkaitan perkhidmatan komunikasi dan multimedia yang dihadapi oleh pengguna turut bertambah.

Mengikut rekod dari bulan Januari hingga Disember 2015, CFM telah menerima sebanyak 7,326 aduan daripada pengguna di seluruh Malaysia, yang mencatatkan peningkatan sebanyak 6.11% berbanding jumlah aduan yang diterima pada tahun 2014 iaitu sebanyak 6,904 aduan. Daripada jumlah aduan sebanyak 7,326 yang diterima pada tahun lepas, 97% aduan dapat diselesaikan oleh CFM manakala baki 3% aduan masih dalam proses penyelesaian. Jabatan Pengurusan Aduan dan Pematuhan CFM sentiasa bekerjasama dengan pembekal perkhidmatan untuk memastikan aduan-aduan pengguna dapat diselesaikan seperti yang telah ditetapkan di dalam Kod Amalan Am Pengguna untuk Industri Komunikasi dan Multimedia Malaysia (GCC).

GCC adalah kod amalan bagi semua Pembekal Perkhidmatan Komunikasi dan Multimedia di Malaysia dengan objektif untuk menyediakan garis panduan dan amalan terbaik bagi memastikan perkhidmatan yang adil dan efisien diberikan kepada pengguna.

Lima (5) jenis kategori aduan yang paling banyak diterima CFM pada tahun 2015 ialah aduan mengenai Kualiti Perkhidmatan Kurang Memuaskan yang mencatatkan kategori aduan paling tinggi. Kemudian, diikuti dengan aduan mengenai Bil & Caj, Kualiti Liputan yang Kurang Memuaskan, SMS dan Tiada Liputan. Secara spesifik, 42% aduan mengenai Perkhidmatan Kurang Memuaskan dan 29% aduan mengenai Bil & Caj telah dilaporkan kepada CFM pada tahun lepas.

“CFM telah diberi mandat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) untuk menyediakan saluran kepada pengguna untuk melaporkan aduan dan menyediakan penyelesaian bagi aduan yang telah dilaporkan. CFM yakin aduan-aduan pengguna dikendalikan dengan telus dan untuk tujuan itu, jumlah aduan turut dikongsi bersama semua pengguna di Malaysia,” kata Pengerusi CFM, Megat Ishak Maamunor Rashid.

Mengikut rekod CFM secara keseluruhan, jenis aduan yang paling tinggi dilaporkan bagi tahun 2015 ialah mengenai Gangguan Perkhidmatan yang mencatatkan sebanyak 989 aduan. Masalah Gangguan Perkhidmatan akan direkodkan sekiranya pengguna melaporkan aduan tentang masalah gangguan talian telefon atau internet yang mereka hadapi. Antara kes aduan yang diterima CFM berkaitan masalah gangguan perkhidmatan ialah pengguna mempunyai masalah talian internet dan tidak dapat menggunakan perkhidmatan tersebut walaupun telah melaporkan kepada pembekal perkhidmatan mereka.

Walaubagaimanapun, terdapat pengguna yang mengalami situasi seperti ini di mana mereka tidak dapat menggunakan perkhidmatan talian telefon atau internet yang telah dilanggan berpunca daripada kerosakan atau gangguan teknikal oleh pembekal perkhidmatan. Ada antara pengguna yang terpaksa menanggung kerugian daripada perkara ini. Oleh itu, pengguna dinasihatkan untuk melaporkan masalah kepada pembekal perkhidmatan dengan segera dan disarankan untuk mendapatkan nombor aduan selepas melaporkan aduan tersebut agar mudah untuk membuat semakan dan tindakan susulan.

Pengguna juga perlu mengambil tahu jangka masa untuk pembekal perkhidmatan memberikan maklum balas terhadap aduan mereka dan tahu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pembekal perkhidmatan bagi setiap kes mereka. Dalam beberapa masalah yang melibatkan gangguan perkhidmatan, pengguna dinasihatkan untuk memberi kerjasama yang baik bersama pembekal perkhidmatan dengan menyediakan maklumat yang diperlukan oleh pembekal perkhidmatan agar proses penyelesaian dapat dilakukan dengan segera.

Tambah Megat Ishak, CFM akan sentiasa berusaha melindungi hak-hak pengguna di Malaysia dengan menjalankan pemantauan secara berterusan ke atas perkhidmatan yang diberikan oleh pembekal perkhidmatan dan menangani sebarang pelanggaran Kod Amalan Am Pengguna untuk Industri Komunikasi dan Multimedia Malaysia (GCC). Pengguna juga disarankan untuk mendapatkan bantuan daripada pembekal perkhidmatan masing-masing terlebih dahulu. Sekiranya terdapat isu yang masih belum diselesaikan, CFM akan sedia membantu.

Saluran yang menjadi pilihan pengguna untuk melaporkan aduan kepada CFM pada tahun 2015 ialah melalui portal aduan, www.complaint.cfm.org.my yang mencatatkan sebanyak 4,724 aduan diterima melalui saluran ini. Selain itu, pengguna juga memilih untuk melaporkan aduan melalui e-mel kepada aduan@cfm.org.my yang merekodkan sebanyak 2,174 aduan dilaporkan melalui e-mel aduan CFM.

CFM menyarankan pengguna untuk melaporkan aduan yang tidak dapat diselesaikan dan jika terdapat sebarang pertanyaan atau cadangan, pengguna boleh menghubungi talian CFM di 1-800-18-2222 atau melalui e-mel dan portal aduan. Untuk maklumat lanjut, pengguna juga boleh melayari laman web CFM di www.cfm.my.

Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) akan meraikan sambutan ulang tahun ke-15 dengan menganjurkan program kesedaran iaitu VIRAL di UiTM Lendu, Melaka pada 23 dan 24 Februari 2016.

______________________________TAMAT_________________________________

Mengenai CFM
CFM merupakan sebuah badan organisasi bebas yang ditubuhkan pada bulan Februari 2001 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) selaras dengan keperluan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM) di Malaysia untuk melindungi hak pengguna dalam sektor tersebut dan memudahkan kawal selia kendiri industri.

CFM bukan sahaja menyediakan ruang dan saluran untuk melaporkan aduan, tetapi juga bekerjasama dengan wakil daripada persatuan pengguna, syarikat penyedia perkhidmatan dan pihak-pihak lain yang berminat bagi merangka, membangun dan menyediakan kod-kod untuk melindungi hak-hak pengguna selain mencadangkan prosedur untuk pampasan dan tindakan kepada pelanggan sekiranya terdapat pelanggaran kepada Kod Amalan Am Pengguna (GCC) untuk Industi Komunikasi & Multimedia Malaysia. Kod tersebut telah diterbitkan pada tahun 2003. CFM juga dalam usaha untuk mempromosi dan menggalakkan perkhidmatan dan pengendalian berkualiti serta berprestasi tinggi dalam industri Komunikasi dan Multimedia. Pada masa yang sama, CFM berusaha untuk meningkatkan keyakinan dan pemahaman pengguna berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan. Pengguna yang tidak berpuas hati terhadap penyelesaian aduan yang telah dilaporkan kepada penyedia perkhidmatan komunikasi dan multimedia mereka, boleh mengemukakan aduan kepada CFM melalui saluran berikut:

Pengguna yang tidak berpuas hati terhadap resolusi aduan yang telah dilaporkan kepada penyedia perkhidmatan komunikasi dan multimedia mereka, boleh mengemukakan aduan dengan melayari portal aduan CFM, www.complaint.cfm.org.my atau menghubungi talian bebas tol 1-800-18-2222. Untuk maklumat lanjut, lawati laman web CFM di www.cfm.my atau emel kepada enquiries@cfm.org.my.

Pegawai Perhubungan Media:

Noor Shahdiella Abd Mananshahdiella@cfm.my019-3246036
Roharrashidah Abdul Halilroharrashidah@cfm.my016-9642972
Razaleigh Zainrazaleigh@cfm.my019-4170766