KUALA LUMPUR, 28 OKTOBER 2015 – Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) telah memperlihatkan peralihan pimpinan dengan pelantikan Ahli Majlis baharu pada Mesyuarat Agung Tahunan CFM ke-15 yang diadakan di Menara Kuala Lumpur. Pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-15 hari ini, Pengerusi CFM, Dr Elistina Abu Bakar yang akan melepaskan jawatannya bagi penggal akhir ini menyambut baik kedatangan Pengerusi dan Ahli Majlis baharu yang dilantik bagi penggal baharu, dan berharap barisan baharu Ahli Majlis CFM akan dapat terus memberi sumbangan untuk penambahbaikan CFM dan industri secara keseluruhan.

“Dari tahun ke tahun, CFM telah menunjukkan peningkatan dari segi jumlah aduan. Sehingga bulan September 2015, sebanyak 5,233 aduan telah dilaporkan kepada CFM yang telah mencatatkan peningkatan berbanding jumlah aduan yang diterima pada bulan September 2014 iaitu sebanyak 5,043 aduan; dan sejumlah 6,904 aduan diterima sepanjang tahun 2014. CFM akan memastikan agar hak-hak pengguna terus dipelihara dengan menjalankan pemantauan secara berterusan ke atas perkhidmatan yang diberikan oleh pembekal perkhidmatan dan menangani sebarang pelanggaran Kod Amalan Am Pengguna untuk Industri Komunikasi dan Multimedia Malaysia (GCC),” kata Dr Elistina Abu Bakar.

Aduan mengenai Kualiti Perkhidmatan, Kualiti Liputan yang kurang memuaskan dan Bil & Caj merekodkan 80.7 peratus daripada jumlah aduan keseluruhan yang dilaporkan kepada CFM dari bulan Julai hingga September 2015.

Melalui pemantauan CFM pada Suku Ketiga tahun ini, sebanyak 47 peratus aduan yang dilaporkan adalah berkaitan perkhidmatan Telefon Selular dengan jumlah 2,471 aduan, diikuti dengan perkhidmatan Sambungan Internet Jalur Lebar Talian Tetap dan Jalur Lebar tanpa Wayar dengan jumlah aduan masing-masing sebanyak 1,205 dan 680 aduan.

Proses penyelesaian aduan mempunyai jangka masa yang telah ditetapkan. CFM perlu memastikan proses aduan dapat diselesaikan mengikut garis panduan GCC dan pada bulan September 2015, CFM berjaya menyelesaikan 97.73 peratus aduan dalam masa kurang daripada 15 hari, manakala baki aduan tersebut dapat diselesaikan dalam masa kurang daripada 30 hari. Pengguna pula dilihat lebih memilih untuk melaporkan aduan melalui portal CFM iaitu
www.complaint.cfm.org.my dengan jumlah aduan sebanyak 3,318 pada bulan yang sama.

Dalam Mesyuarat Agung Tahunan itu, CFM telah membincangkan beberapa perkara seperti berikut:

  1. Meluluskan dan Menerima Laporan Tahunan 2014;
  2. Melantik 13 Ahli Majlis yang mewakili industri Komunikasi dan Multimedia, terdiri daripada Pembekal Perkhidmatan dan Persatuan Pengguna;
  3. Resolusi untuk meminda Perlembagaan CFM;
  4. Resolusi tentang kemasukan Forum Pos di dalam operasi CFM

Pada 1 November 2001, Industri Pos telah termasuk di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), di bawah Akta Perkhidmatan Pos 1991 dan memberi kuasa kepada Suruhanjaya sebagai badan kawal selia Industri Pos. Pada masa ini, hak-hak pengguna Perkhidmatan Pos dan Kurier di Malaysia dilindungi oleh MCMC. Dalam hal tersebut, ahli-ahli CFM telah membincangkan tentang kebolehlaksanaan CFM untuk melakukan pengurusan isu-isu pengguna dalam Perkhidmatan Pos dan Kurier termasuk pengurusan aduan dan kesedaran pengguna.

Antara perkara utama yang akan diberi tumpuan oleh CFM bagi tahun 2015/2016 ialah untuk menjadi kumpulan advokasi utama bagi pengguna komunikasi dan multimedia; dan pada masa yang sama dapat menjadi platform utama bagi industri kawal selia kendiri yang diiktiraf di peringkat kebangsaan. Kajian semula terhadap Kod Amalan Am Pengguna untuk Industri Komunikasi dan Multimedia Malaysia (GCC) juga akan menjadi salah satu pencapaian utama yang diharapkan pada tahun ini.

GCC adalah satu kod amalan yang perlu dipatuhi semua Pembekal Perkhidmatan Komunikasi dan Multimedia di Malaysia dengan objektif untuk menyediakan penanda aras dan amalan terbaik bagi memastikan perkhidmatan yang terbaik dan adil dapat diberikan kepada pengguna.

Baru-baru ini, CFM telah memperkenalkan logo baru dan maskot sebagai sebahagian daripada transformasi untuk melindungi hak-hak penguna industri komunikasi dan multimedia dengan lebih berkesan. Kedua-dua logo baru dan maskot CFM tersebut melambangkan penglibatan berterusan untuk memastikan interaksi yang lebih relevan dan bermakna bersama semua pihak yang terlibat dalam sektor ini.

Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) terletak di Wisma Straits Trading, Lebuh Pasar besar, Kuala Lumpur berdekatan dengan dua mercu tanda terkenal Kuala Lumpur iaitu Bangunan Sultan Abdul Samad dan Dataran Merdeka.

_______________________________TAMAT________________________________

Mengenai CFM

CFM merupakan sebuah badan organisasi bebas yang ditubuhkan pada bulan Februari 2001 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) selaras dengan keperluan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM) di Malaysia untuk melindungi hak pengguna dalam sektor tersebut dan memudahkan kawal selia kendiri industri.

CFM bukan sahaja menyediakan ruang dan saluran untuk melaporkan aduan, tetapi juga bekerjasama dengan wakil daripada persatuan pengguna, syarikat penyedia perkhidmatan dan pihak-pihak lain yang berminat bagi merangka, membangun dan menyediakan kod-kod untuk melindungi hak-hak pengguna selain mencadangkan prosedur untuk pampasan dan tindakan kepada pelanggan sekiranya terdapat pelanggaran kepada Kod Amalan Am Pengguna (GCC) untuk Industi Komunikasi & Multimedia Malaysia. Kod tersebut telah diterbitkan pada tahun 2003.

CFM juga dalam usaha untuk mempromosi dan menggalakkan perkhidmatan dan pengendalian bermutu serta berprestasi tinggi dalam industri Komunikasi dan Multimedia. Pada masa yang sama, CFM berusaha untuk meningkatkan keyakinan dan pemahaman pengguna berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan.

Pengguna yang tidak berpuas hati terhadap resolusi aduan yang telah dilaporkan kepada penyedia perkhidmatan komunikasi dan multimedia mereka, boleh mengemukakan aduan dengan melayari portal aduan CFM, www.complaint.cfm.org.my atau menghubungi talian bebas tol 1-800-18-2222. Untuk maklumat lanjut, lawati laman web CFM dwww.cfm.org.my atau emel kepada enquiries@cfm.org.my.

Pegawai Perhubungan Media:

Noor Shahdiella Abd Manan shahdiella@cfm.my 019-3246036
Roharrashidah Abdul Halil roharrashidah@cfm.my 016-9642972
Razaleigh Zain razaleigh@cfm.my 019-4170766