Senario i: Saya telah menghubungi penyedia perkhidmatan sebelum ini untuk menamatkan talian saya. Selepas itu, saya telah mendaftar dengan penyedia perkhidmatan yang baharu, tetapi saya masih menerima bil daripada akaun yang telah dibatalkan untuk beberapa bulan selepas itu. Saya tidak mahu terlibat di dalam pertikaian sebegini. Tolong bantu saya!

Jawapan i: Pelanggan perlu mendapatkan penjelasan daripada penyedia perkhidmatan yang dilanggan sebelum itu mengenai status bil terakhir dan maklumat lanjut mengenai caj yang dikenakan. Sekiranya caj yang dikenakan merupakan jumlah prorata, pelanggan bertanggungjawab untuk menyelesaikan bayaran tersebut. Akhir sekali, pelanggan perlu tahu terma dan syarat untuk perkhidmatan yang ditawarkan terutama mengenai pembatalan talian. Sekiranya masih terdapat pertikaian lain yang timbul, pelanggan boleh menghubungi penyedia perkhidmatan yang berkaitan untuk mengesahkan isu ini dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

 

Senario ii: Baru-baru ini, penyedia perkhidmatan saya sering menghubungi saya dan memberi peringatan untuk membuat bayaran bil. Mereka mengingatkan saya supaya membuat bayaran bil seolah-olah saya tidak pernah membayar mengikut jumlah bayaran tertentu pada tarikh akhir bayaran yang sepatutnya. Ini tidak benar. Adakah ini satu amalan biasa di dalam industri ini?

Jawapan ii: Ya, ini ialah salah satu proses kutipan kredit; penyedia perkhidmatan akan mengingatkan pelanggan mengenai bayaran bil.

 

Senario iii: Baru-baru ini, saya telah menerima panggilan daripada penyedia perkhidmatan lama saya mengenai bayaran tertunggak. Ini  mengejutkan saya kerana saya telah menamatkan langganan internet dengan mereka dan telah memindahkan perkhidmatan tersebut kepada penyedia perkhidmatan terkini yang saya guna. Kemudian, saya menerima satu lagi panggilan yang mendakwa jika saya tidak menyelesaikan bayaran tunggakan, saya akan diperintahkan ke mahkamah. Apa yang patut saya buat?

Jawapan iii: Ini ialah sebahagian daripada proses kutipan hutang di mana penyedia perkhidmatan akan terus meminta pelanggan untuk membayar bil tertunggak. Terdapat juga penyedia perkhidmatan yang terpaksa mengambil tindakan undang-undang ke atas pelanggan mereka.

 

GARIS PANDUAN GCC:

Bahagian 2:  Kaedah Mengebil Pelanggan, Mengenakan Bayaran, Pungutan dan Kredit

1.48 Berhubung seksyen ini, Penyedia Perkhidmatan hendaklah sentiasa berpandukan prinsip-prinsip berikut selagi yang boleh untuk:

      a. Memastikan Pelanggan boleh mendapatkan maklumat berkaitan bil terkini mereka atau sebarang perkara di dalamnya tanpa bayaran;

      b. Memastikan ketepatan mengbil boleh disahkan;

      c. Memastikan mengebil pada waktunya;

      d. Memastikan maklumat secukupnya di dalam bil atau sebaliknya tersedia ada  untuk pengesahan Pelanggan;

      e. Memastikan apabila terdapat permintaan yang ikhlas daripada Pelanggan,  Penyedia Perkhidmatan mesti memaklumkan atau memberikan dengan segera kepada Pelanggan maklumat yang tepat dan terkini tentang terma- terma dan syarat-syarat mengbil dan pilihan berkaitan dengan Pelanggan tersebut;

 Tempoh Masa Untuk Mengeluarkan Bil

1.56 Kecuali berlaku keadaan seperti di bawah, Penyedia Perkhidmatan mesti memproses dan  mengeluarkan bil dalam masa 30 hari daripada tarikh tutup tempoh setiap bil. Keadaan-keadaan yang membolehkan Penyedia Perkhidmatan melebihi jumlah hari yang dikhususkan ialah:

a. Apabila terdapat perjanjian berasingan dengan Pelanggan yang bersifat                  bertentangan;

b. Apabila berlaku kelewatan kerana Penyedia Perkhidmatan memasukkan              maklumat nilai tambah ke dalam bil;

c. Berlakunya masalah sistem atau pemerosesan;

d. Berlakunya kelewatan yang disengajakan oleh Penyedia Perkhidmatan untuk tujuan kelewatan yang khusus dan dirancang;

e. Berlakunya perkara-perkara di luar kawalan.

Tempoh masa Caj-caj yang telah dibilkan

1.57 Penyedia Perkhidmatan hendaklah memastikan semua caj berkaitan tempoh  pengeluaran bil oleh setiap Penyedia Perkhidmatan hendaklah   dirangkumkan di dalam bil terkini untuk Tempoh Pengeluaran Bil tersebut.

 

 

Senario i: Saya telah menghubungi penyedia perkhidmatan sebelum ini untuk menamatkan talian saya. Selepas itu, saya telah mendaftar dengan penyedia perkhidmatan yang baharu, tetapi saya masih menerima bil daripada akaun yang telah dibatalkan untuk beberapa bulan selepas itu. Saya tidak mahu terlibat di dalam pertikaian sebegini. Tolong bantu saya!

Jawapan i: Pelanggan perlu mendapatkan penjelasan daripada penyedia perkhidmatan yang dilanggan sebelum itu mengenai status bil terakhir dan maklumat lanjut mengenai caj yang dikenakan. Sekiranya caj yang dikenakan merupakan jumlah prorata, pelanggan bertanggungjawab untuk menyelesaikan bayaran tersebut. Akhir sekali, pelanggan perlu tahu terma dan syarat untuk perkhidmatan yang ditawarkan terutama mengenai pembatalan talian. Sekiranya masih terdapat pertikaian lain yang timbul, pelanggan boleh menghubungi penyedia perkhidmatan yang berkaitan untuk mengesahkan isu ini dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

 

Senario ii: Baru-baru ini, penyedia perkhidmatan saya sering menghubungi saya dan memberi peringatan untuk membuat bayaran bil. Mereka mengingatkan saya supaya membuat bayaran bil seolah-olah saya tidak pernah membayar mengikut jumlah bayaran tertentu pada tarikh akhir bayaran yang sepatutnya. Ini tidak benar. Adakah ini satu amalan biasa di dalam industri ini?

Jawapan ii: Ya, ini ialah salah satu proses kutipan kredit; penyedia perkhidmatan akan mengingatkan pelanggan mengenai bayaran bil.

 

Senario iii: Baru-baru ini, saya telah menerima panggilan daripada penyedia perkhidmatan lama saya mengenai bayaran tertunggak. Ini  mengejutkan saya kerana saya telah menamatkan langganan internet dengan mereka dan telah memindahkan perkhidmatan tersebut kepada penyedia perkhidmatan terkini yang saya guna. Kemudian, saya menerima satu lagi panggilan yang mendakwa jika saya tidak menyelesaikan bayaran tunggakan, saya akan diperintahkan ke mahkamah. Apa yang patut saya buat?

Jawapan iii: Ini ialah sebahagian daripada proses kutipan hutang di mana penyedia perkhidmatan akan terus meminta pelanggan untuk membayar bil tertunggak. Terdapat juga penyedia perkhidmatan yang terpaksa mengambil tindakan undang-undang ke atas pelanggan mereka.

 

GARIS PANDUAN GCC:

Bahagian 2:  Kaedah Mengebil Pelanggan, Mengenakan Bayaran, Pungutan dan Kredit

1.48 Berhubung seksyen ini, Penyedia Perkhidmatan hendaklah sentiasa berpandukan prinsip-prinsip berikut selagi yang boleh untuk:

      a. Memastikan Pelanggan boleh mendapatkan maklumat berkaitan bil terkini mereka atau sebarang perkara di dalamnya tanpa bayaran;

      b. Memastikan ketepatan mengbil boleh disahkan;

      c. Memastikan mengebil pada waktunya;

      d. Memastikan maklumat secukupnya di dalam bil atau sebaliknya tersedia ada  untuk pengesahan Pelanggan;

      e. Memastikan apabila terdapat permintaan yang ikhlas daripada Pelanggan,  Penyedia Perkhidmatan mesti memaklumkan atau memberikan dengan segera kepada Pelanggan maklumat yang tepat dan terkini tentang terma- terma dan syarat-syarat mengbil dan pilihan berkaitan dengan Pelanggan tersebut;

 Tempoh Masa Untuk Mengeluarkan Bil

1.56 Kecuali berlaku keadaan seperti di bawah, Penyedia Perkhidmatan mesti memproses dan  mengeluarkan bil dalam masa 30 hari daripada tarikh tutup tempoh setiap bil. Keadaan-keadaan yang membolehkan Penyedia Perkhidmatan melebihi jumlah hari yang dikhususkan ialah:

a. Apabila terdapat perjanjian berasingan dengan Pelanggan yang bersifat                  bertentangan;

b. Apabila berlaku kelewatan kerana Penyedia Perkhidmatan memasukkan              maklumat nilai tambah ke dalam bil;

c. Berlakunya masalah sistem atau pemerosesan;

d. Berlakunya kelewatan yang disengajakan oleh Penyedia Perkhidmatan untuk tujuan kelewatan yang khusus dan dirancang;

e. Berlakunya perkara-perkara di luar kawalan.

Tempoh masa Caj-caj yang telah dibilkan

1.57 Penyedia Perkhidmatan hendaklah memastikan semua caj berkaitan tempoh  pengeluaran bil oleh setiap Penyedia Perkhidmatan hendaklah   dirangkumkan di dalam bil terkini untuk Tempoh Pengeluaran Bil tersebut.

 

 

Senario i: Saya telah menghubungi penyedia perkhidmatan sebelum ini untuk menamatkan talian saya. Selepas itu, saya telah mendaftar dengan penyedia perkhidmatan yang baharu, tetapi saya masih menerima bil daripada akaun yang telah dibatalkan untuk beberapa bulan selepas itu. Saya tidak mahu terlibat di dalam pertikaian sebegini. Tolong bantu saya!

Jawapan i: Pelanggan perlu mendapatkan penjelasan daripada penyedia perkhidmatan yang dilanggan sebelum itu mengenai status bil terakhir dan maklumat lanjut mengenai caj yang dikenakan. Sekiranya caj yang dikenakan merupakan jumlah prorata, pelanggan bertanggungjawab untuk menyelesaikan bayaran tersebut. Akhir sekali, pelanggan perlu tahu terma dan syarat untuk perkhidmatan yang ditawarkan terutama mengenai pembatalan talian. Sekiranya masih terdapat pertikaian lain yang timbul, pelanggan boleh menghubungi penyedia perkhidmatan yang berkaitan untuk mengesahkan isu ini dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

 

Senario ii: Baru-baru ini, penyedia perkhidmatan saya sering menghubungi saya dan memberi peringatan untuk membuat bayaran bil. Mereka mengingatkan saya supaya membuat bayaran bil seolah-olah saya tidak pernah membayar mengikut jumlah bayaran tertentu pada tarikh akhir bayaran yang sepatutnya. Ini tidak benar. Adakah ini satu amalan biasa di dalam industri ini?

Jawapan ii: Ya, ini ialah salah satu proses kutipan kredit; penyedia perkhidmatan akan mengingatkan pelanggan mengenai bayaran bil.

 

Senario iii: Baru-baru ini, saya telah menerima panggilan daripada penyedia perkhidmatan lama saya mengenai bayaran tertunggak. Ini  mengejutkan saya kerana saya telah menamatkan langganan internet dengan mereka dan telah memindahkan perkhidmatan tersebut kepada penyedia perkhidmatan terkini yang saya guna. Kemudian, saya menerima satu lagi panggilan yang mendakwa jika saya tidak menyelesaikan bayaran tunggakan, saya akan diperintahkan ke mahkamah. Apa yang patut saya buat?

Jawapan iii: Ini ialah sebahagian daripada proses kutipan hutang di mana penyedia perkhidmatan akan terus meminta pelanggan untuk membayar bil tertunggak. Terdapat juga penyedia perkhidmatan yang terpaksa mengambil tindakan undang-undang ke atas pelanggan mereka.

 

GARIS PANDUAN GCC:

Bahagian 2:  Kaedah Mengebil Pelanggan, Mengenakan Bayaran, Pungutan dan Kredit

1.48 Berhubung seksyen ini, Penyedia Perkhidmatan hendaklah sentiasa berpandukan prinsip-prinsip berikut selagi yang boleh untuk:

      a. Memastikan Pelanggan boleh mendapatkan maklumat berkaitan bil terkini mereka atau sebarang perkara di dalamnya tanpa bayaran;

      b. Memastikan ketepatan mengbil boleh disahkan;

      c. Memastikan mengebil pada waktunya;

      d. Memastikan maklumat secukupnya di dalam bil atau sebaliknya tersedia ada  untuk pengesahan Pelanggan;

      e. Memastikan apabila terdapat permintaan yang ikhlas daripada Pelanggan,  Penyedia Perkhidmatan mesti memaklumkan atau memberikan dengan segera kepada Pelanggan maklumat yang tepat dan terkini tentang terma- terma dan syarat-syarat mengbil dan pilihan berkaitan dengan Pelanggan tersebut;

 Tempoh Masa Untuk Mengeluarkan Bil

1.56 Kecuali berlaku keadaan seperti di bawah, Penyedia Perkhidmatan mesti memproses dan  mengeluarkan bil dalam masa 30 hari daripada tarikh tutup tempoh setiap bil. Keadaan-keadaan yang membolehkan Penyedia Perkhidmatan melebihi jumlah hari yang dikhususkan ialah:

a. Apabila terdapat perjanjian berasingan dengan Pelanggan yang bersifat                  bertentangan;

b. Apabila berlaku kelewatan kerana Penyedia Perkhidmatan memasukkan              maklumat nilai tambah ke dalam bil;

c. Berlakunya masalah sistem atau pemerosesan;

d. Berlakunya kelewatan yang disengajakan oleh Penyedia Perkhidmatan untuk tujuan kelewatan yang khusus dan dirancang;

e. Berlakunya perkara-perkara di luar kawalan.

Tempoh masa Caj-caj yang telah dibilkan

1.57 Penyedia Perkhidmatan hendaklah memastikan semua caj berkaitan tempoh  pengeluaran bil oleh setiap Penyedia Perkhidmatan hendaklah   dirangkumkan di dalam bil terkini untuk Tempoh Pengeluaran Bil tersebut.

 

 

 * * * 

Anda suka artikel, tip ini? Kongsikan di FacebookTwitter, dan Instagram anda. ‘Follow’ kami untuk ketahui lebih banyak tip & info terkini mengenai komunikasi & multimedia. 

~consumerinfo.my :: another website by Communications & Multimedia Consumer Forum of Malaysia (CFM)~