Senario i: Perkhidmatan internet rumah saya sering terganggu untuk beberapa hari hampir setiap bulan. Apabila saya membuat aduan kepada penyedia perkhidmatan saya, mereka menghantar maklum balas menerusi SMS menyatakan perkhidmatan internet rumah saya sudah dipulihkan tetapi masalah tersebut masih tidak selesai. Apabila pelanggan membuat aduan atau melaporkan masalah teknikal, kami mengharapkan ia dapat diselesaikan dengan segera, tanpa perlu membuat susulan kepada penyedia perkhidmatan setiap hari. Namun begitu, hampir setiap kali perkara sebegini tidak diselesaikan dengan lancar.

Senario ii: Saya mempunyai masalah untuk membuat sambungan ke internet. Bila saya melaporkan isu ini kepada penyedia perkhidmatan saya, seolah-olah masalah itu adalah berpunca daripada saya dan mereka mengambil sikap lepas tangan dalam situasi ini. Mereka juga banyak kali memaklumkan saya bahawa isu ini telah diajukan kepada pihak pengurusan dan akan ditangani dengan segera. Saya ingin mengemukakan isu ini kepada CFM supaya penyedia perkhidmatan tersebut sedar bahawa perkhidmatan mereka tidak mencapai tahap kualiti yang bagus.

Jawapan i & ii: Penyedia perkhidmatan akan memaklumkan kepada pelanggan menerusi panggilan telefon, SMS, ataupun emel tentang perkembangan terkini mengenai aduan yang dibuat, termasuk makluman kerja pemulihan. Sekiranya masalah masih berterusan selepas cubaan pembaikan yang pertama, anda perlu melaporkan kembali kepada penyedia perkhidmatan anda dan memohon siasatan lanjut serta maklumat mengenai pasukan teknikal yang akan datang ke rumah anda untuk menyelesaikan masalah tersebut.

 

GARIS PANDUAN GCC:

Bahagian 2:  Baik Pulih Perkhidmatan

1.69 Penyedia Perkhidmatan hendaklah menyediakan kemudahan sewajarnya untuk membolehkan Pelanggan melaporkan kerosakan 24 jam sehari

Bahagian 3: Tindak balas

4.3 Mana yang berkemungkinan, Pelanggan mesti di maklumkan apabila mereka membuat aduan, atau dalam jangkamasa tujuh (7) hari bekerja, tentang penerimaan aduan dan kerumitan penyiasatan.

4.8 Pelanggan mesti dimaklumkan tentang keputusan penyiasatan aduan mereka. Ini boleh dilakukan dalam bentuk bertulis, jika diminta oleh Pelanggan.

 

 

Senario i: Perkhidmatan internet rumah saya sering terganggu untuk beberapa hari hampir setiap bulan. Apabila saya membuat aduan kepada penyedia perkhidmatan saya, mereka menghantar maklum balas menerusi SMS menyatakan perkhidmatan internet rumah saya sudah dipulihkan tetapi masalah tersebut masih tidak selesai. Apabila pelanggan membuat aduan atau melaporkan masalah teknikal, kami mengharapkan ia dapat diselesaikan dengan segera, tanpa perlu membuat susulan kepada penyedia perkhidmatan setiap hari. Namun begitu, hampir setiap kali perkara sebegini tidak diselesaikan dengan lancar.

Senario ii: Saya mempunyai masalah untuk membuat sambungan ke internet. Bila saya melaporkan isu ini kepada penyedia perkhidmatan saya, seolah-olah masalah itu adalah berpunca daripada saya dan mereka mengambil sikap lepas tangan dalam situasi ini. Mereka juga banyak kali memaklumkan saya bahawa isu ini telah diajukan kepada pihak pengurusan dan akan ditangani dengan segera. Saya ingin mengemukakan isu ini kepada CFM supaya penyedia perkhidmatan tersebut sedar bahawa perkhidmatan mereka tidak mencapai tahap kualiti yang bagus.

Jawapan i & ii: Penyedia perkhidmatan akan memaklumkan kepada pelanggan menerusi panggilan telefon, SMS, ataupun emel tentang perkembangan terkini mengenai aduan yang dibuat, termasuk makluman kerja pemulihan. Sekiranya masalah masih berterusan selepas cubaan pembaikan yang pertama, anda perlu melaporkan kembali kepada penyedia perkhidmatan anda dan memohon siasatan lanjut serta maklumat mengenai pasukan teknikal yang akan datang ke rumah anda untuk menyelesaikan masalah tersebut.

 

GARIS PANDUAN GCC:

Bahagian 2:  Baik Pulih Perkhidmatan

1.69 Penyedia Perkhidmatan hendaklah menyediakan kemudahan sewajarnya untuk membolehkan Pelanggan melaporkan kerosakan 24 jam sehari

Bahagian 3: Tindak balas

4.3 Mana yang berkemungkinan, Pelanggan mesti di maklumkan apabila mereka membuat aduan, atau dalam jangkamasa tujuh (7) hari bekerja, tentang penerimaan aduan dan kerumitan penyiasatan.

4.8 Pelanggan mesti dimaklumkan tentang keputusan penyiasatan aduan mereka. Ini boleh dilakukan dalam bentuk bertulis, jika diminta oleh Pelanggan.

 

 

Senario i: Perkhidmatan internet rumah saya sering terganggu untuk beberapa hari hampir setiap bulan. Apabila saya membuat aduan kepada penyedia perkhidmatan saya, mereka menghantar maklum balas menerusi SMS menyatakan perkhidmatan internet rumah saya sudah dipulihkan tetapi masalah tersebut masih tidak selesai. Apabila pelanggan membuat aduan atau melaporkan masalah teknikal, kami mengharapkan ia dapat diselesaikan dengan segera, tanpa perlu membuat susulan kepada penyedia perkhidmatan setiap hari. Namun begitu, hampir setiap kali perkara sebegini tidak diselesaikan dengan lancar.

Senario ii: Saya mempunyai masalah untuk membuat sambungan ke internet. Bila saya melaporkan isu ini kepada penyedia perkhidmatan saya, seolah-olah masalah itu adalah berpunca daripada saya dan mereka mengambil sikap lepas tangan dalam situasi ini. Mereka juga banyak kali memaklumkan saya bahawa isu ini telah diajukan kepada pihak pengurusan dan akan ditangani dengan segera. Saya ingin mengemukakan isu ini kepada CFM supaya penyedia perkhidmatan tersebut sedar bahawa perkhidmatan mereka tidak mencapai tahap kualiti yang bagus.

Jawapan i & ii: Penyedia perkhidmatan akan memaklumkan kepada pelanggan menerusi panggilan telefon, SMS, ataupun emel tentang perkembangan terkini mengenai aduan yang dibuat, termasuk makluman kerja pemulihan. Sekiranya masalah masih berterusan selepas cubaan pembaikan yang pertama, anda perlu melaporkan kembali kepada penyedia perkhidmatan anda dan memohon siasatan lanjut serta maklumat mengenai pasukan teknikal yang akan datang ke rumah anda untuk menyelesaikan masalah tersebut.

 

GARIS PANDUAN GCC:

Bahagian 2:  Baik Pulih Perkhidmatan

1.69 Penyedia Perkhidmatan hendaklah menyediakan kemudahan sewajarnya untuk membolehkan Pelanggan melaporkan kerosakan 24 jam sehari

Bahagian 3: Tindak balas

4.3 Mana yang berkemungkinan, Pelanggan mesti di maklumkan apabila mereka membuat aduan, atau dalam jangkamasa tujuh (7) hari bekerja, tentang penerimaan aduan dan kerumitan penyiasatan.

4.8 Pelanggan mesti dimaklumkan tentang keputusan penyiasatan aduan mereka. Ini boleh dilakukan dalam bentuk bertulis, jika diminta oleh Pelanggan.

 

 

 * * * 

Anda suka artikel, tip ini? Kongsikan di FacebookTwitter, dan Instagram anda. ‘Follow’ kami untuk ketahui lebih banyak tip & info terkini mengenai komunikasi & multimedia. 

~consumerinfo.my :: another website by Communications & Multimedia Consumer Forum of Malaysia (CFM)~