SEKARANG, MELALUI APLIKASI MMR, ADUAN YANG DILAPORKAN OLEH PENGGUNA AKAN TERUS DIKEMUKAKAN KEPADA PENYEDIA PERKHIDMATAN DAN CFM

LANGKAH PERTAMA:

ISI SEMUA BUTIRAN PENGADU SEPERTI NAMA, NO MYKAD, NO TELEFON DAN EMEL

1

LANGKAH KEDUA:

PENGGUNA PERLU MENENTUKAN SAMA ADA ADUAN TERSEBUT ADALAH ADUAN KALI PERTAMA ATAU YANG KEDUA.

JIKA IA MERUPAKAN ADUAN YANG TELAH DILAPORKAN, ANDA AKAN DIBAWA KE LAMAN WEB PORTAL ADUAN (CoP)

2

LANGKAH KETIGA:

PILIH JENIS PERKHIDMATAN ADUAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

3

LANGKAH KEEMPAT:

PILIH PENYEDIA PERKHIDMATAN

4

LANGKAH KELIMA:

PILIH JENIS ISU/MASALAH YANG TERBABIT

5

LANGKAH KEENAM:

SILA SEMAK MAKLUMAT YANG DIBERIKAN UNTUK MEMASTIKAN PENYEDIA PERKHIDMATAN DAN CFM MENERIMA ADUAN DAN BUTIRAN PENGADU YANG BETUL

6

LANGKAH KETUJUH:

PENERIMAAN PENGGUNA

7

LANGKAH KELAPAN:

PEMBERITAHUAN

8

LANGKAH KESEMBILAN:

ADUAN TELAH DIHANTAR. NOMBOR RUJUKAN AKAN DIBERIKAN. PENGGUNA PERLU MENYIMPAN NOMBOR TERSEBUT SEBAGAI RUJUKAN UNTUK MENYEMAK STATUS ADUAN.