CYBERJAYA, 17 FEB 2022 – Tahun ini merupakan tahun yang amat mencabar bagi para pengguna telekomunikasi dan multimedia dengan penutupan Rangkaian 3G menjelang 31 Disember 2021. Ianya bertujuan untuk membolehkan pihak Penyedia Perkhidmatan menyediakan Rangkaian 4G yang lebih baik dan pantas. Namun pada hakikatnya, terdapat ramai pengguna yang menghadapi masalah rangkaian malahan ada sesetengah kawasan tidak mempunyai liputan langsung.

Dalam laporan suku keempat 2021, JENDELA menyatakan bahawa setakat 30 September 2021, 94.03% daripada semua kawasan berpenduduk menerima liputan mudah alih 4G. Walaubagaimanapun, masih terdapat banyak aduan yang dilaporkan dalam media khususnya di Sabah, Sarawak dan kawasan luar bandar bahawa pengguna masih mengalami masalah atau tiada liputan langsung. Tambahan juga, ketersediaan rangkaian 4G dengan peratusan masa pengguna berhubung menggunakan rangkaian 4G bukanlah kayu ukur pencapaian rangkaian yang berkualiti seperti yang dilaporkan oleh OpenSignal sebaliknya pengalaman pengguna yang harus diambil kira.

“Dengan penutupan Rangkaian 3G, pengguna sama ada akan mempunyai internet dengan Rangkaian 4G, atau tiada internet langsung. Ini amat menyukarkan para pengguna kerana selepas Perintah Kawalan Pergerakan(PKP) akibat pandemik COVID-19 masih ramai pengguna yang amat memerlukan akses internet yang pantas. Harapan pengguna adalah dengan penutupan 3G, ianya dapat memberikan perkhidmatan 4G yang lebih baik dan memberi manfaat kepada pengguna kerana kebergantungan kepada perkhidmatan internet dalam urusan kehidupan seharian seperti:

  • Bekerja dari rumah akibat kuarantin
  • Peniaga menjalankan aktiviti e-perniagaan yang kini semakin pesat membangun
  • Pelajar belajar dari rumah dan mengambil peperiksaan secara atas talian akibat kekhuatiran serangan pandemik COVID-19

Justeru, CFM menggesa agar peningkatan Rangkaian 4G dan seterusnya 5G dipercepatkan segera untuk kepentingan rakyat dan negara.” kata Pengerusi CFM, Encik Muhammad Radzillah Abdullah. 

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia(SKMM) dan Penyedia Perkhidmatan perlu lebih aktif menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Antara perkara yang dapat dilakukan adalah audit perkhidmatan selular di seluruh negara seperti yang dicadangkan oleh beberapa pihak, agar memberi gambaran yang lebih tepat. Pengguna yang menghadapi masalah rangkaian perlu melaporkan segera kepada SKMM dan Penyedia Perkhidmatan masing – masing agar permasalahan ini dapat diatasi bersama.`

Jalinan Digital Negara (JENDELA)

Laman Web: https://jendela.my/ 

Encik Muhammad Radzillah – PEKOMA 

_____________TAMAT______________

Mengenai CFM

Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) ditubuhkan pada bulan Februari 2001 dan telah ditetapkan sebagai salah satu forum industri oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), selaras dengan Peruntukan Seksyen 189 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM). Ia menjadi salah satu platform bagi industri dan pengguna/orang awam bagi menyumbang ke arah penambahbaikan perkhidmatan dan pembangunan polisi yang lebih baik dan konstruktif. 

Peranan CFM bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat adalah untuk menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia di Malaysia dan melindungi kepentingan pengguna dengan menggalakkan etika perkhidmatan berkualiti tinggi melalui kawal selia kendiri. CFM juga menjadi pemudah cara kepada pengguna untuk melaporkan aduan tentang perkhidmatan komunikasi dan multimedia.

Jika terdapat aduan mengenai perkhidmatan komunikasi dan multimedia yang tidak diselesaikan, pengguna boleh mengemukakan aduan melalui saluran berikut:


PORTAL ADUAN

https://aduan.skmm.gov.my

(sistem bersepadu bersama MCMC)

OFFICE

Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM)

Malaysian Communications & Multimedia Commission (MCMC) Former HQ,

Jalan Impact, Cyber 6,

63000 Cyberjaya,

Selangor

 

Untuk mengetahui lebih banyak maklumat dan tip berguna, sila layari portal dan media sosial CFM:

PORTAL CFM

www.cfm.my

www.consumerinfo.my

MEDIA SOSIAL CFM

Facebook: consumer.forum.malaysia

Twitter: @cfm_malaysia

Instagram: @cfm_malaysia

Pegawai Perhubungan Media:

Kartini Hasbi
[email protected]
019 – 238 8501

Muhammad Asyraf Shipurizan
[email protected]
014 – 267 9436