“Apakah jenis-jenis aduan yang boleh saya laporkan?” ADUAN BERKENAAN PERKHIDMATAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA, SEPERTI: Bil Pertelingkahan mengenai Bil, Kesilapan Bil, Bil Lambat, Ketiadaan Bil, Caj Berlebihan, Kelewatan dalam Pembayaran Balik. Kualiti Perkhidmatan Panggilan Terputus, PanggilanDisekat,TiadaLiputan, Liputan Lemah, Kelajuan Internet yang Perlahan, Kelewatan Pengaktifan Perkhidmatan, Kelewatan Memulihkan Perkhidmatan. SMS Komplot Penipuan, Spam, Menerima SMS yang tidak dilanggan, Menerima SMS Ugutan/ Deraan/ Lucah. Kerahsiaan  Maklumat Peribadi Kecurian Identiti, Penipuan Identiti Dalam Talian, Penyebaran Maklumat Peribadi yang Tidak Dibenarkan. Others Percanggahan Terma & Syarat, Langganan Perkhidmatan yang Tidak Dibenarkan, Amalan yang        Tidak   Adil, Perkhidmatan Pelanggan yang         kurang memuaskan, Pengiklanan & Promosi yang Mengelirukan, Harga & Pakej yang Mengelirukan, Kandungan Dalam Talian yang berunsur Ugutan/Deraan/Lucah.

 * * * 

Anda suka artikel, tip ini? Kongsikan di FacebookTwitter, dan Instagram anda. ‘Follow’ kami untuk ketahui lebih banyak tip & info terkini mengenai komunikasi & multimedia. 

~consumerinfo.my :: another website by Communications & Multimedia Consumer Forum of Malaysia (CFM)~