2016
JUMLAH ADUAN SAH 7,556
JUMLAH PERTANYAAN AM 2,385
5 KATEGORI ADUAN TERTINGGI 2016
BIL & CAJ 2,914
KUALITI PERKHIDMATAN 2,506
KUALITI LIPUTAN 619
AMALAN TIDAK ADIL 442
TIADA LIPUTAN 404
ANALISIS PENYELESAIAN ADUAN 2016
JUMLAH ADUAN SAH YANG DITERIMA KURANG DARI 30 HARI LEBIH DARI 30 HARI
7,556 90% 10%

CYBERJAYA, 2 MAC 2017 – Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) menerima aduan mengenai masalah perkhidmatan komunikasi dan multimedia sebanyak 7,556 aduan sah dan 2,385 pertanyaan am bagi tahun 2016. Daripada jumlah keseluruhan aduan sah yang diterima, CFM berjaya menyelesaikan sebanyak 99% aduan manakala baki 1% aduan masih dalam proses penyelesaian.

CFM sentiasa bekerjasama dengan syarikat Penyedia Perkhidmatan untuk memastikan semua aduan pengguna dapat diselesaikan seperti yang telah ditetapkan di dalam Kod Amalan Am Pengguna untuk Industri Komunikasi dan Multimedia Malaysia (GCC).

CFM menerima aduan daripada pengguna melalui pelbagai saluran yang disediakan seperti Portal Aduan CFM (CoP), talian hotline percuma, emel, dan aplikasi aduan CFM iaitu MYMobile Rights yang telah dilancarkan pada April 2016.

Jumlah aduan sah yang diterima CFM pada tahun 2016 mencatat peningkatan sebanyak 3.14% daripada 7,326 aduan sah yang dilaporkan pada tahun 2015. CFM juga menerima sebanyak 2,385 pertanyaan am daripada pengguna di seluruh Malaysia mengenai masalah perkhidmatan komunikasi dan multimedia.

“Ia adalah sesuatu yang penting untuk merekodkan aduan sah dan pertanyaan am daripada pengguna agar isu-isu yang dihadapi mereka dapat diselesaikan pada peringkat awal. Sebagai sebuah Forum Pengguna yang melindungi hak-hak pengguna, CFM akan terus memantau perkhidmatan oleh syarikat Penyedia Perkhidmatan dengan menyediakan bantuan yang diperlukan agar isu-isu pengguna dapat diselesaikan dengan lebih efisien,” kata Pengerusi CFM, Megat Ishak Maamunor Rashid.

Antara lima (5) kategori aduan tertinggi yang diterima CFM pada tahun lepas ialah Bil dan Caj (2914), Kualiti perkhidmatan yang kurang memuaskan (2506), Kualiti liputan yang kurang memuaskan (619), Amalan tidak adil (442) dan Tiada liputan (404). Aduan berkaitan Bil dan Caj merekodkan jumlah aduan yang paling tinggi dan mencatat peningkatan sebanyak 36.62% daripada 2,133 aduan yang telah dilaporkan pada tahun 2015 bagi kategori aduan yang sama.

Aduan yang paling banyak diterima CFM daripada pengguna dalam kategori aduan Bil dan Caj bagi tahun 2016 adalah mengenai Pertikaian Bil iaitu sebanyak 1,484 aduan dilaporkan yang kebanyakannya adalah berkaitan pertikaian bil tentang caj atau kadar bagi kedua-dua pakej prabayar dan pasca bayar yang dilanggan.

Tambah Megat Ishak, CFM akan sentiasa menganalisa semua isu perkhidmatan komunikasi dan multimedia yang menjejaskan pengguna di Malaysia selain akan terus berusaha memastikan ketelusan dalam pengendalian aduan. CFM juga akan terus melakukan pemantauan bagi perkhidmatan yang diberikan oleh Penyedia Perkhidmatan.

Dalam pada itu, CFM juga berjaya menyelesaikan 90% aduan yang diterima dalam masa 30 hari bekerja. Aduan yang mengambil masa lebih dari 30 hari bekerja untuk diselesaikan adalah disebabkan kerumitan aduan tersebut dan juga bergantuk kepada beberapa faktor atau pihak tertentu. CFM menyarankan agar pengguna menyediakan semua maklumat atau dokumen sokongan seperti yang diminta oleh Penyedia Perkhidmatan semasa mengemukakan aduan bagi memudahkan penyelesaian.

Pematuhan kepada GCC adalah syarat wajib yang perlu dipatuhi oleh Penyedia Perkhidmatan berlesen dan sebarang pelanggaran kod oleh Penyedia Perkhidmatan akan dilaporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) untuk tindakan lanjut.

CFM telah diberi mandat oleh MCMC untuk menyediakan saluran kepada pengguna bagi mendapatkan maklum balas aduan yang tidak diselesaikan oleh Penyedia Perkhidmatan mereka selain dapat memudahkan penyelesaian terhadap aduan yang dilaporkan. CFM menyarankan pengguna agar memahami dengan jelas tentang proses membuat aduan dan memperkasa diri dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani sebarang isu yang mungkin akan dihadapi mereka.

Berikut adalah maklumat dan langkah-langkah yang perlu diikuti pengguna untuk melaporkan aduan kepada Penyedia Perkhidmatan dan CFM:

LANGKAH PENJELASAN
1.       Jika terdapat sebarang masalah perkhidmatan komunikasi dan multimedia di Malaysia, sila hubungi Penyedia Perkhidmatan masing-masing untuk mendapatkan penyelesaian.

·         Penyedia Perkhidmatan akan memberikan nombor rujukan aduan dan tempoh masa untuk aduan anda diselesaikan oleh mereka.

2.       Jika isu tersebut tidak diselesaikan, pengguna dinasihatkan untuk membuat aduan kepada CFM melalui saluran yang disediakan.
3.       Pengguna boleh memilih mana-mana saluran yang mudah bagi mereka untuk melaporkan aduan kepada CFM. Berikut adalah saluran yang disediakan untuk melaporkan aduan kepada CFM:

·         Portal Aduan CFM (CoP): Pengguna akan menerima notifikasi bersama-sama dengan nombor rujukan aduan selepas menghantar aduan melalui laman portal.

·         Hotline: Pengguna perlu memberikan nombor rujukan aduan daripada Penyedia Perkhidmatan kepada CFM bagi aduan peringkat pertama.

·         Aplikasi Mudah Alih (MY Mobile Rights): Pengguna akan menerima satu salinan aduan dan nombor rujukan melalui e-mel selepas menghantar aduan melalui aplikasi yang dibangunkan oleh CFM ini.

·         Pejabat: Pengguna akan menerima salinan utama borang aduan. Dalam masa satu (1) hari bekerja, mereka akan menerima notifikasi melalui e-mel bersama-sama dengan nombor rujukan.

·         E-mel: Pengguna akan menerima notifikasi penerimaan dari CFM melalui e-mel dan aduan itu akan disahkan dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

4.       Kes aduan yang masih tidak dapat diselesaikan oleh CFM dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam GCC akan dibawa kepada mesyuarat Ahli Majis untuk dibincangkan. Kes-kes ini akan dibawa kepada pihak yang berkaitan seperti MCMC untuk mendapatkan penyelesaian.

_______________________________TAMAT______________________________

Mengenai CFM

Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) ditubuhkan pada bulan Februari 2001 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) sebagai salah satu forum industri selaras dengan keperluan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM). Ia menjadi salah satu platform bagi industri dan pengguna/orang awam bagi menyumbang ke arah penambahbaikan perkhidmatan dan pembangunan polisi yang lebih baik dan konstruktif.

Peranan CFM bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat adalah untuk menggalakkan pertumbuhan industri komunikasi dan multimedia di Malaysia dan melindungi kepentingan pengguna dengan menggalakkan etika perniagaan berkualiti tinggi melalui kawal selia kendiri. CFM juga menjadi saluran kepada pengguna untuk melaporkan aduan tentang perkhidmatan komunikasi dan multimedia.

Jika terdapat aduan mengenai perkhidmatan komunikasi dan multimedia yang belum diselesaikan, pengguna boleh mengemukakan aduan kepada CFM melalui saluran berikut:


PORTAL ADUAN CFM (COP)
www.complaint.cfm.org.my
HOTLINE 1-800-18-2222
EMEL aduan@cfm.org.my
APLIKASI MUDAH ALIH Muat turun aplikasi “MY MOBILE RIGHTS” di Google Play Store
PEJABAT CFM

Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia (MCMC), Off Persiaran Multimedia Jalan Impact, 63000 Cyberjaya, Selangor.

Untuk maklumat lanjut, lawati laman web CFM di www.cfm.my.

Pegawai Perhubungan Media:

Noor Shahdiella Abd Manan                                   shahdiella@cfm.my                               019-3246036

Roharrashidah Abdul Halil                                     roharrashidah@cfm.my                         017-8961588

Razaleigh Zain                                                        razaleigh@cfm.my                                 019-4170766